Помагаме на артисти и публика да откриват различни форми на изкуство

Разнообразяване на културния живот
Работа с различни публики
Достъп до съвременно изкуство
насърчаване на интереса към изкуство
Прилагане на добри световни практики
подкрепа за работата на артистите

Основни цели

Основни цели на организацията са:

  • Да съдейства за разнообразяване и децентрализиране на културния живот в страната и подобряване на достъпа до съвременно изкуство; 
  • Да спомага за представянето и прилагането в страната на добри европейски и световни артистични практики; 
  • Да подкрепя работата на артистите с различни общности и социални групи; 
  • Да насърчава интереса и проявата на отношение към изкуството сред различни социални и възрастови групи и да работи за положителна промяна и изграждане на вкус към съвременното изкуство.

Дейности

Фондация „Арт Бюро” извършва разнообразни дейности за осъществяване на целите си като:

  • Дейности по фондонабиране, които да позволят изпълнението на целите на Фондацията по най-добрия начин;
  • Организиране и провеждане на фестивали и събития в партньорство с общини и местни културни оператори;
  • Организиране и провеждане на публични събития и прояви, обучения, дебати и семинари за артисти и мениджъри;
  • Дейности за повишаване информираността по важни теми, свързани със съвременното изкуство, културния живот и включването на различните общности;
  • Дейности, свързани с разпространението и презентацията на съвременното изкуство.

Екип

Албена Тагарева

ДИРЕКТОР

Ива Ранковска

КООРДИНАТОР

Нашите партньори

Свържете се с нас

Постоянно търсим нови партньори и проекти. Ако харесвате това, което правим, свържете се с нас.

email: artbureaufoundation@gmail.com
ул. Г. С. Раковски 99
София 1000, България

Scroll to top